آگهی مزایده عمومی 06/ف/1401
آگهی مزایده عمومی ۰۶/ف/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی 06/ف/1401
نوبت اول:  1401/03/25
نوبت دوم: 1401/03/26
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت خرید و اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم 36352000  تماس حاصل فرمایند.
 

ردیف پروژه کاربری متراژ (مترمربع) بهای پایه مزایده
(ریال)
سپرده شرکت در مزایده (ریال) آدرس
1 زمین باغ حوض مسکونی 531/21 143/426/700/000 7/172/000/000 باغ حوض ،انتهای کوچه ب1
2 زمین سعدیه مسکونی 47/194 25/281/100/000 1/265/000/000 سعدیه،خیابان بوستان، فرعی آخر سمت چپ
3 ملک کلنگی سعدیه مسکونی 25/317 36/483/750/000 1/825/000/000 سعدیه،خیابان بوستان، فرعی آخر سمت چپ
4 زمین امیرکبیر مسکونی 260 40/300/000/000 2/015/000/000 کوچه 1 امیرکبیر فرعی 8/1
5 زمین نواب صفوی مسکونی با قابلیت تجاری 42/37 9/916/300/000 496/000/000 خیابان فاضل حد فاصل کوچه 5 و7
6 زمین الیاف خدماتی رفاهی 100 17/000/000/000 850/000/000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
7 زمین الیاف خدماتی رفاهی 5/87 16/625/000/000 832/000/000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
8 آپارتمان مهسا مسکونی 9/126 53/298/000/000 2/665/000/000 نبش تقاطع خیابان معدل و فلسطین طبقه 4، واحد 15
 
 
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
 2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده به صورت نقدی می باشد و در اسناد مزایده تشریح شده است.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از زمان ابلاغ برنده نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت بهای مزایده بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 13 روز شنبه به تاریخ 1401/04/04 می باشد.
 6. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 7. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده:پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/04/05  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. این مزایده مشمول مصوبه شماره 1400/2433/ص تاریخ 1400/07/26  شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشد.
 13. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 14. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 
 

 بازدید امروز ۴۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۲۵ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820