پروژه مجتمع تجاری فخرآباد
پروژه مجتمع تجاری فخرآباد

موقعیت پروژه : دروازه کازرون ، ابتدای خیابان مشیر شرقیبازدید امروز ۲۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۰۵ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820